Skip links

แอบส่อง!! บัตรนักศึกษาแต่ละมหาลัย แบบเดบิตว่าใช้บัตรแบบไหนกันบ้าง Smart University จริงหรอ?

ช่วงหลังมานี้ หลายๆมหาวิทยาลัยในไทยนิยมนำบัตรนักศึกษาไปพ่วงกับบัตรเดบิตหรือที่เราเรียกว่าบัตรเอทีเอ็มกัน โดยทางธนาคารที่ทำสัญญากับทางมหาวิทยาลัยไว้จะเป็นผู้พิมพ์บัตร โดยที่มหาวิทยาลัยไม่ต้องพิมพ์เอง โดยมหาวิทยาลัยส่วนมากให้เหตุผลว่าเพื่อความเป็น Smart University หรือเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆให้กับนักศึกษา

ก่อนอื่นเลย เรามาดูข้อดี ข้อเสียของการรวมบัตรนักศึกษาเข้ากับบัตรเดบิตกันเสียกัน

ข้อดี

  • ใช้เป็นบัตรกดเงินได้ โดยไม่ต้องพกบัตรหลายใบในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยในหลายๆในมหาวิทยาลัยมักใช้บัตรศึกษาเข้าออกห้องต่างๆ เข้าห้องสมุด จึงเป็นการรวมบัตรกดเงินเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันของบัตรนักศึกษา
  • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิตตลอดการเป็นนักศึกษา ซึ่งปกติจะมีค่าธรรมเนียม และหลายๆมหาวิทยาลัย ธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตบัตร
  • ใช้ซื้อของออนไลน์ได้และรูดซื้อของหน้าร้านได้โดยหักจากบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับบัตร เนื่องจากเป็นบัตรเดบิต โดยบัตรของบางมหาวิทยาลัยสามารถใช้ขึ้นรถไฟฟ้าและรถเมลของ ขสมก ได้ โดยไม่ต้องใช้เงินสด สนับสนุนสังคมไร้เงินสด
  • มีความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากออกบัตรด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับเดียวกับธนาคาร

ข้อเสีย

  • เนื่องจากเป็นบัตรที่ผูกกับข้อมูลทางการเงิน หากมีการสูญหาย หรือ ถูกถ่ายข้อมูลสำคัญบนบัตรไป อาจเป็นเหตุให้ถูกโจรกรรมเงินในบัญชีได้
  • อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการบังคับเปิดบัญชีกับธนาคารที่ทำสัญญาไว้ ซึ่งสำหรับบางคนมองว่าเป็นการเปิดบัญชีใหม่โดยไม่จำเป็น
  • การออกบัตรนักศึกษาของบางธนาคารอาจใช้เวลานาน เนื่องจากมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
ข้อพิจารณา
บีตรเดบิตจะมีเครือข่ายบัตรหรือ Card scheme ซึ่งใช้เป็นตัวกลางในการสื่อสารของบัตร บางมหาวิทยาลัยอาจเลือกใช้ VISA หรือ MASTERCARD ซึ่งเป็นที่นิยมและเป็นที่คุ้นเคย แต่บางมหาวิทยาลัย เลือกใช้ UNIONPAY ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมในการใช้เงินมากนัก เช่น ไม่สามารถซื้อของออนไลน์ส่วนใหญ่ได้เป็นต้น

เรามาส่องบัตรนักศึกษาของแต่ละมหาลัยกันเลยดีกว่า ซึ่งผู้เขียนได้เลือกของมหาวิทยาลัยเท่าที่หาได้บางส่วน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกโดยธนาคารกสิกรไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ออกโดยธนาคารกรุงไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ออกโดยธนาคารกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ออกโดยธนาคารกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ออกโดยธนาคารกสิกรไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา ออกโดยธนาคารกรุงไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ โดยปัจจุบันเลิกออกบัตรแข็งแล้ว มีเพียงแสดงในแอปเท่านั้น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกโดยธนาคารกรุงไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกโดยธนาคารกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกโดยธนาคารกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรังสิต ออกโดยธนาคารกรุงเทพ

Leave a comment

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์เว็บของคุณ คุกกี้ดังกล่าวมิอาจระบุตัวตนของคุณได้
Explore
Drag